กิจกรรมเวทีเสวนาระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมลา

วันนี้ 25 พศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีเสวนาระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมลา ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการยกระดับและเพิ่มมูลละค่าผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา-ขนมลาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มชุมชนเข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มขนมลาบ้านศรีสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนขนมลาบ้านท่าซอม วิสาหกิจชุมชนสตรีขนมแปรรูป กลุ่มขนมลาป้าเทเทศ และกลุ่มน้องกี้ขนมลา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 30) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Message us