คำสั่ง

DateTitle
2023/11/01คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์2023-11-01 16:17:17
2023/07/03คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัย และบริการนวัตกรรมอาหารเพื่อชุมชน2023-07-03 11:25:38
2023/07/03คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนวัตกรรมการบริการ และการท่องเที่ยว2023-07-03 11:23:16
2021/07/30คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชชา2021-07-30 09:49:25
2021/07/30คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”2021-07-30 09:46:47
2021/06/10คำสั่งเเต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม เเละงานสร้างสรรค์2021-06-10 15:32:32
2021/06/10คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติงาน ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 32021-06-10 15:31:03
2021/06/10คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ICRU) 25622021-06-10 15:28:07
Message us