สถาบันวิจัยเเละพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อขอรับทุน FF 2567

              สถาบันวิจัยเเละพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาโจทย์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทุกกระบวนการในระยะต้นน้ำ  “งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)”  วันที่ 15 กันยายน 2565  เวลา 08.00 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดการเเละเเบบฟอร์ม

Message us