สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดประชุมกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2565

 

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดประชุมกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ เเก้วอ่อน รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีไพร 2

Message us