สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดประชุมกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2564

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดประชุมกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ เเก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการเเทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 เเละผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

Message us