มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย จากงบประมาณเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย จากงบประมาณเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ DRMS

Message us