ประกาศฯ เรื่องรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยเเพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดเเจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่องรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยเเพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดเเจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562

Message us