ประกาศฯ การสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่


ประกาศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดประกาศฯ เงินรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารวิชาการ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนหรือจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566  ได้ที่นี่


เเบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

PDF –บันทึกข้อความ-ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่-RDI.AWARD_.2566 ได้ที่นี่

Word –บันทึกข้อความ-ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่-RDI.AWARD_.2566 ได้ที่นี่


ประกาศผลรางวัลตีพิมพ์

ดาวน์โหลดประกาศฯ ผลรางวัลตีพิมพ์เผยเเพร่ฯ ทั้งหมดที่ผ่านมา ได้ที่นี่


ลิ้งบันทึกข้อมูล

หรือคลิกเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ได้ที่นี่

Message us