ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อได้ที่  https://rdi.nstru.ac.th/home/pdf/List.pdf

Message us