ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เเบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund 2566

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โครงการวิจัย (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โครงการวิจัย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)

แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ66) (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)


การยื่นข้อเสนอเข้าระบบ NRIIS

เข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยเเห่งชาติ (NRIIS)

คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS – การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปี 2566 สำหรับนักวิจัย


Message us