ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่

Message us