ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 (ผลงานสร้างสรรค์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยเเพร่ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 (ผลงานสร้างสรรค์)

Message us