ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แฉล้ม สถาพร คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลงาน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Message us