ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx)”

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx)”  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานและเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) http://ipitex.nrct.go.th

Message us