ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการก้าวสู่ปีที่ 100 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2577 “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ”
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.mju.ac.th/index.php

Message us