ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/yBhzJ67XJCQT94zk9 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มีนาคม 2566 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2566 ทาง https://www.facebook.com/profile.php?id=100057309105996

Message us