กิจกรรมอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้เวลา 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 (ออนไลน์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีโครงร่างบทความ (manuscript) เข้าร่วม 🌟กิจกรรมอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้เวลา 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 (ออนไลน์)🌟
🗓 ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564
👥 โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
❗️จำนวนจำกัด 20 บทความ❗️
‼️หมดเขต: 11 สิงหาคม 2564‼️
ลงทะเบียนพร้อมแนบร่างบทความผ่านลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ 👇🏻
Message us