การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

 

 

 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

The 12th Engineering, Science, Technology and Architecture Conference 2021 (12th# ESTACON 2021)

หัวข้อ: “การประชุมวิชาการ 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ งานประชุมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, จังหวัดนครราชสีมา

Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียน: QR CODE ในรูปงานประชุม

Website: http://ict.ea.rmuti.ac.th/estacon12/

Facebook: https://www.facebook.com/Estacon-12-105087585009150

==================

กลุ่มการนำเสนอ:

1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

1.1. กลุ่มวิศวกรรมโยธา
1.2. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3. กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล
1.4. กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ

2. กลุ่มวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

3. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์/วิจัยสถาบัน

==================

ติดต่อสอบถาม:

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หมายเลขโทรศัพท์: 044-233-000 ต่อ 3109 หรือ 044-233-073

Message us